Test123

Sesja 2

Drużyna zbadała kompleks gildii złodziejskich, który został podzielony na 3 strefy wpływów. Po dotarciu do strefy gangu Valantine’a drużyna wybiła jej członków w ramach kary za wymordowanie ich sojuszników. W trakcie przeszukiwania tej części gildii odnaleźli sekretne przejście w apartamentach jej szefa. Przejście prowadziło nieużywanymi systemami kanalizacyjnymi, ale ślady krwi nakierowały ich do zwłok Emilio Valantine’a oraz jego zabójcy zagryzionego przez szczury. Bohaterowie uciekli w wózku towarowym i dotarli do przyczółka bazy Hundeymannów, aktualnie atakowanego przez kultystów, którzy wyczuli moc kryształu. Drużyna rozprawiła się z kultystami zabijając przyzwanego przez nich demona i uciekła z kompleksu, podczas gdy ten uległ zawaleniu.

View
Sesja 1

Nowo stworzona drużyna należąca do Rycerzy Fentan dostała zadanie przedostania się do Esmeltaran i nawiązania kontaktu z miejscową gildią złodziei. Mistrz gildii wszedł w posiadanie kryształu, którego moc poważnie go zaniepokoiła, więc postanowił skontaktować się ze swoimi sprzymierzeńcami by w ich ręce przekazać znalezisko. Bohaterowie po wielu komplikacjach docierają w końcu do gildii ale to co zostali na miejscu, nie było do końca tym czego się spodziewali..

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.