Test123

Sesja 1

Nowo stworzona drużyna należąca do Rycerzy Fentan dostała zadanie przedostania się do Esmeltaran i nawiązania kontaktu z miejscową gildią złodziei. Mistrz gildii wszedł w posiadanie kryształu, którego moc poważnie go zaniepokoiła, więc postanowił skontaktować się ze swoimi sprzymierzeńcami by w ich ręce przekazać znalezisko. Bohaterowie po wielu komplikacjach docierają w końcu do gildii ale to co zostali na miejscu, nie było do końca tym czego się spodziewali..

Comments

godleftsky

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.