Test123

Sesja 2

Drużyna zbadała kompleks gildii złodziejskich, który został podzielony na 3 strefy wpływów. Po dotarciu do strefy gangu Valantine’a drużyna wybiła jej członków w ramach kary za wymordowanie ich sojuszników. W trakcie przeszukiwania tej części gildii odnaleźli sekretne przejście w apartamentach jej szefa. Przejście prowadziło nieużywanymi systemami kanalizacyjnymi, ale ślady krwi nakierowały ich do zwłok Emilio Valantine’a oraz jego zabójcy zagryzionego przez szczury. Bohaterowie uciekli w wózku towarowym i dotarli do przyczółka bazy Hundeymannów, aktualnie atakowanego przez kultystów, którzy wyczuli moc kryształu. Drużyna rozprawiła się z kultystami zabijając przyzwanego przez nich demona i uciekła z kompleksu, podczas gdy ten uległ zawaleniu.

Comments

godleftsky

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.